• +0123 456 789
  • 7 DAYS A WEEK FROM 10 AM TO 6 PM

Politika privatnosti

Uvod

Politika privatnosti sajta kompanije Knjaz Miloš-Natura doo Beograd, ul. Kumodraška 255 (u daljem tekstu: ''Politika privatnosti'') odnosi se na zaštitu podataka o ličnosti svih posetilaca internet stranice www.knjaznatura.co.rs (u daljem tekstu i kao: ''sajt'' ili ''internet stranica'') koji naručuju/kupuju preko sajta proizvode koje prodaje Knjaz Miloš-Natura doo Beograd.

Kompanija Knjaz Miloš-Natura doo Beograd (u daljem tekstu i kao: ''Knjaz Miloš'' ili ''kompanija'') je posvećena očuvanju privatnosti svih posetilaca internet stranice www.knjaznatura.co.rs kao i zaštiti svih podataka o ličnosti koje kompaniji Knjaz Miloš šalju posetioci sajta u cilju uspešne isporuke/prodaje proizvoda.

Politika privatnosti služi da objasni svim posetiocima sajta koje podatke kompanija prikuplja o posetiocima i kako kompanija Knjaz Miloš koristi te podatke, kao i da pruži posetiocima bitne informacije u vezi sa podacima koji se prikupljaju

Koji podaci se prikupljaju od posetilaca sajta

Kada posetilac poseti sajt, to čini anonimno. Tom prilikom kompanija ne prikuplja podatke o ličnosti posetilaca, kao što su ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa elektronske pošte ili podatke o platnim karticama.

Posetilac može da poseti sajt bez ostavljanja bilo kakvih informacija o sebi. Međutim, naš softver koristi tzv. kolačiće (cookies) za prikupljanje informacija o načinu korišćenja svojih Internet stranica. Naši web serveri prikupljaju nazive domena, a ne e-mail adrese posetilaca.

Pored toga postoje i delovi stranice gde posetioci mogu da dobrovoljno pošalju neophodne podatke o ličnosti za neku konkretnu svrhu, kao na primer odeljak za online kupovinu/naručivanje proizvoda koje kompanija Knjaz Miloš Natura prodaje u kojem se posetiocima nudi mogućnost da pošalju informacije o sebi kako bi im naručeni proizvodi bili uspešno isporučeni, a koje će podatke kompanija koristiti isključivo u svrhu prodaje/isporuke naručenih proizvoda.