• Dostava vode i aparata vrši se u roku od maksimalno 24 sata od porudžbine ili u skladu sa dogovorenom dinamikom.
  • Minimum za dostavu je 3 boce vode.
  • Ambalaža za vodu je povratna i kupuje se u skladu s potrebama.
  • Sanitizaciju aparata vršimo 3 puta godišnje.
  • Sve funkcionalne kvarove aparata popravljamo besplatno tokom trajanja ugovora, odnosno garantnog roka (u slučaju kupovine aparata).