Za Naturu Knjaz Miloš, vodu Aqua Una puni kompanija „Mioni“ d.o.o., u svom pogonu u selu Kljuc, kod Mionice.

Aqua Una je prirodna voda vrhunskog kvaliteta savršeno optimalnog hemijskog sastava. Ima nizak sadržaj rastvorljivih materija i nizak sadržaj natrijuma. Sadrži optimalan odnos minerala, soli i oligo elemenata, koji omogućava da se metabolizam telesnih tečnosti pravilno odvija, a samim tim i bolju rehidraciju. Zbog svojih svojstava i mineralnog sastava, idealna je za svakodnevnu upotrebu i preporučuje se svim kategorijama potrošača. Zato poštujte formulu zdravlja: 8 čaša dnevno.

Sastojci Mg/l
Ostatak posle isparavanja na 180°C 322
Bikarbonati HCO3- 402
Gvožđe Fe <0.05
Kalcijum Ca2+ 62.1
Magnezijum Mg2+ 32.8
Fluoridi F- 0.11
Hloridi Cl- 1.6
Sulfati SO42- 14.2
Natrijum Na 16.2
Kalijum K 2.3