Sertifikati

Za Naturu Knjaz Miloš vodu Aqua Una, puni kompanija Mioni d.o.o. u svom pogonu u selu Ključ, kod Mionice uz primenu međunarodnog standarda kvaliteta IFS Food, Sertifikat broj RS16/0012 izdat od strane SGS-ICS GmbH. U skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane Natura Knjaz Miloš je 2011. implementirala i počela sa sprovođenjem HACCP. Na svakih 9 meseci obavljaju se nadzorne provere od strane sertifikacione kuće, kao i interne provere od strane predstavnika rukovodstva Nature Knjaz Miloš za kvalitet. Eksternim i internim proverama su obuhvaćeni svi distributivni centri.

Natura Knjaz Miloš poseduje HACCP sertifikat br. 3071 izdat od World Registrar Group. Godine 2016. Natura Knjaz Miloš je implementirala i počela sa sprovođenjem standarda kvaliteta ISO 9001. Nadzorne provere od strane sertifikacione kuće, kao i interne provere od strane predstavnika rukovodstva za kvalitet se sprovode na svakih 12 meseci. Natura Knjaz Miloš poseduje sertifikat ISO 9001 br. 3723/1 izdat od World Registrar Group.