KRATAK PREGLED POLITIKE O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I KOLAČIĆIMA
 

KO SMO MI? Mi smo privredno društvo Knjaz Miloš-Natura d.o.o. Beograd.

ZA KOJU SVRHU KORISTIMO VAŠE PODATKE? Vaše podatke koristimo  da upravljamo vašom registracijom kao korisnika, da upravljamo vašim kupovinama proizvoda ili usluga, da vam pružimo odgovore na upite i ako želite, da vam šaljemo prilagođene komunikacije.

ZAŠTO KORISTIMO VAŠE PODATKE? Imamo pravni osnov za obradu vaših podataka iz različitih razloga. Glavni razlog je taj što moramo da obrađujemo vaše podatke sa ciljem izvršavanja ugovora koji prihvatate sa nama kada se registrujete i kada obavljate kupovinu ili koristite bilo koju od naših usluga ili funkcija.

VAŠA PRAVA. Imate pravo da pristupate, ispravljate ili brišete svoje podatke o ličnosti. U određenim slučajevima, takođe vam sleduju druga prava, kao što je na primer pravo da se usprotivite našoj upotrebi vaših podataka ili prenosu vaših podataka.

Savetujemo vam da pročitate celu našu Politiku o zaštiti privatnosti i kolačićima u nastavku da biste razumeli način na koji koristimo vaše podatke o ličnosti i vaša prava na podatke.

U ovoj Politici o zaštiti privatnosti i kolačićima možete da pronađete sve važne podatke koji se odnose na našu upotrebu podataka o ličnosti naših korisnika.

 • Transparentni smo po pitanju toga šta radimo sa vašim podacima o ličnosti, da bismo vam pomogli da razumete šta podrazumeva naš način korišćenja vaših podataka, kao i prava koja vam sleduju u vezi sa vašim podacima:
  Trajno vam obezbeđujemo dostupnost svih informacija koje su priložene u ovoj Politici o zaštiti privatnosti i kolačićima, koje možete da proverite kada vam bude potrebno, a pored toga
  takođe možete da pronađete  dodatne  informacije o tome kako koristimo vaše podatke u vašoj interakciji sa nama.
 • Postoje određene odredbe koje redovno koristimo u ovoj Politici o zaštiti privatnosti i kolačićima:
  Kada govorimo o našoj Platformi, pod tim podrazumevamo:
  Naš veb-sajt www.knjaznatura.co.rs

KO JE RUKOVALAC VAŠIH PODATAKA?

Vaši rukovaoci podataka su:

KNJAZ MILOŠ-NATURA D.O.O. BEOGRAD,

Lični podaci su, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet na osnovu tih podataka određen ili odrediv.

Detaljne informacije o prikupljanju i daljoj obradi Vaših ličnih podataka, uključujući i informacije o pravnom osnovu i svrsi konkretne obrade, sadržane su u narednom tekstu Politike o zaštiti privatnosti.

ZAŠTO OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?

U zavisnosti od svrhe zbog koje obrađujemo vaše podatke s vremena na vreme, moramo da obrađujemo jednu ili drugu vrstu podataka, u zavisnosti od svakog zasebnog slučaja a mogu biti sledeći:

 • vaši identifikacioni podaci (vaše ime, prezime, imejl adresa, adresa, telefon);
 • ekonomski podaci i podaci o transakcijama (vaši podaci o plaćanju ili o kartici, podaci o vašim kupovinama, porudžbinama, povraćajima.);
 • informacije o vašem stilu i izborima.

Nemojte da zaboravite da ćemo kada od vas zatražimo da unesete podatke o ličnosti da bismo vam obezbedili pristup bilo kojoj funkciji ili usluzi Platforme, određena polja označiti kao obavezna, jer su to podaci koji su nam neophodni da bismo mogli da obezbedimo uslugu ili da vam omogućimo pristup datoj funkciji. Imajte u vidu da, ako odlučite da nam ne obezbedite dostupnost tih podataka, možda nećete moći da obavite svoju korisničku registraciju ili možda nećete moći da koristite date usluge ili funkcije.

Obrađivaćemo vaše podatke o ličnosti za sledeće svrhe:

SVRHA

više informacija

1. Da bismo upravljali vašom registracijom kao korisnika Platforme

Ako odlučite da postanete registrovani korisnik naše Platforme, moramo da obrađujemo vaše podatke da vas identifikujemo kao korisnika Platforme i da odobrimo vaš pristup njenim proizvodima koji su vam dostupni kao registrovanom korisniku. Možete da otkažete svoj nalog registrovanog korisnika tako što ćete nam se obratiti putem Korisničke službe.

2. Za razvijanje i sprovođenje ugovora o kupovini koji ste sklopili sa Nama na Platformi

Ova svrha uključuje obradu vaših podataka uglavnom zbog sledećeg:

 • da bismo stupili u kontakt sa vama zbog obaveštenja o ažuriranjima ili informativnim obaveštenjima koja se odnose na ugovorene funkcije, proizvode ili usluge, eventualne ankete za utvrđivanje kvaliteta, kao i da bismo mogli da ustanovimo stepen zadovoljstva korisnika obezbeđenom uslugom;
 • Aktivirajte neophodne opcije da biste mogli da imate kontrolu i da sprečite potencijalne prevare na štetu vas ili nas tokom procesa kupovine. Ako smatramo da transakcija može da uključuje prevaru, ova obrada može da izazove blokiranje transakcije.
 • Za upravljanje potencijalnim povraćajima nakon kupovine i za upravljanje zahtevima za informacije o dostupnosti artikala.
 • Za svrhe fakturisanja i da bi vam se obezbedila dostupnost ulaznica i faktura o kupovini koju ste obavili putem Platforme.

3. Da bismo ispunili zahteve ili uslove primena koje sprovodite putem kanala korisničke podrške

Obrađujemo isključivo podatke o ličnosti koji su strogo neophodni za upravljanje i obrađivanje vaših zahteva.

4.      Analiza korisnosti i kvaliteta za unapređenje naših usluga

Ako pristupate našoj Platformi, obaveštavamo vas da ćemo obrađivati vaše podatke o pretrazi za analitičke i statističke svrhe, tj. da bismo razumeli način na koji korisnici komuniciraju sa našom Platformom i da bismo na taj način mogli da uvedemo poboljšanja na Platformi.

 

KAKO NAM JE PRAVNO DOPUŠTENO DA OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE?

Pravni osnov po kom nam je dopušteno da obrađujemo vaše podatke o ličnosti takođe zavisi od svrhe zbog koje ih obrađujemo, kao što je obrazloženo u sledećoj tabeli:

Svrha

Pravni osnov

1.     Za     upravljanje  vašom        korisničkom    registracijom na       Platformi

Obrađujemo vaše podatke jer je to neophodno u skladu sa odredbama koje regulišu korišćenje Platforme. Drugim rečima, da biste mogli da se registrujete kao korisnik na Platformi, moramo da obrađujemo vaše podatke o ličnosti jer u suprotnom ne bismo mogli da upravljamo vašom registracijom.

2. Razvijanje, izvršenje i sklapanje ugovora o kupovini

Obrađujemo vaše podatke jer nam je to neophodno da bismo mogli za sklapanje ugovora o kupovini sa vama.

Određene vrste obrade podataka koje se odnose na proces kupovine aktiviraju se samo zato što ih zatražite ili odobrite, kao što je slučaj sa informacijama o plaćanju (kartici) za buduće kupovine ili obrade podataka koje su neophodne za skeniranje računa kroz odeljak Novčanik u Aplikaciji ili da bismo vam obezbedili funkcije Stiže uskoro/Vraća se uskoro. U tim slučajevima naša obrada vaših podataka podržana je vašim pristankom.

Smatramo da imamo legitiman interes za sprovođenje neophodnih verifikacija da bi se detektovala i sprečila potencijalna prevara kada obavljate kupovinu. Smatramo da obrada tih podataka ima pozitivan uticaj na sve učesnike prilikom plaćanja kupovine, a naročito za vas jer vam to omogućava da ustanovite mere kojima ćete se zaštititi od pokušaja prevare od strane trećih strana.

3. Korisnička podrška

Smatramo da imamo legitimni interes u pružanju odgovora na zahteve ili konsultacije koje ste uputili putem postojećih kanala za kontakt. Smatramo da je obrada tih podataka takođe korisna za vas u meri koja nam omogućava da vam pružamo pomoć na adekvatan način i da pružimo odgovor za upućene konsultacije.

Kada stupite u kontakt sa nama putem Platforme, obrada vaših podataka je neophodna za sprovođenje ugovora o kupovini.

Kada je vaš upit povezan sa ostvarivanjem prava o kojima vas obaveštavamo u nastavku ili sa zahtevima za naše proizvode, zakonski nam je dopušteno da obrađujemo vaše podatke da bismo ispunili zakonske obaveze

4. Analiza korisnosti i kvaliteta

Smatramo da imamo legitimni interes u analizi korisnosti Platforme i stepena zadovoljstva korisnika, zato što smatramo da je obrada ovih podataka takođe korisna za vas jer je svrha da se unapredi korisničko iskustvo i da se obezbedi usluga višeg kvaliteta.

 

KOLIKO DUGO ĆEMO ČUVATI VAŠE PODATKE?

Vreme čuvanja vaših podataka zavisi od svrhe za koju ih obrađujemo, kao što je obrazloženo u nastavku:

Svrha

Vreme čuvanja podataka

1.     Za upravljanje            vašom        korisničkom      registracijom na Platformi

Vaše podatke obrađujemo dok ste registrovani korisnik (odnosno, dok ne odlučite da poništite pretplatu).

2. Razvijanje, izvršenje i sklapanje ugovora o kupovini ili uslugama

Vaše podatke obrađujemo onoliko dugo koliko je potrebno za upravljanje vašom kupovinom proizvoda, uključujući potencijalne povraćaje.

Ponekad ćemo samo obrađivati podatke do trenutka koji vi odredite, kao što je slučaj sa podacima za plaćanje (kartica) koje ste zatražili da skladištimo za buduće kupovine

3. Korisnička podrška

Vaše podatke obrađujemo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje vaših zahteva ili prijava.

4. Analiza korisnosti i kvaliteta

Vaše podatke povremeno obrađujemo tokom perioda kada sprovodimo posebne radnje ili ankete za procenu kvaliteta ili dok ne pretvorimo podatke o vašim pretragama u anonimne.

Bez obzira na činjenicu da vaše podatke obrađujemo tokom vremena koje je strogo neophodno za postizanje date svrhe, naknadno ih čuvamo skladištene i zaštićene na odgovarajući način tokom perioda kada se može javiti dužnost da se oni obrade, povremeno u skladu sa važećim zakonom. Kada istekne vremensko ograničenje za svaku potencijalnu radnju, brišemo podatke o ličnosti.

DA LI DELIMO PODATKE SA TREĆIM STRANAMA?

Da bismo ispunili svrhe navedene u ovoj Politici o zaštiti privatnosti i kolačićima, moramo sektorima u okviru privrednog društva Knjaz Miloš-Natura d.o.o. i trećim stranama da obezbedimo pristup vašim podacima o ličnosti koji nam pružaju podršku i to:

 • finansijskim ustanovama,
 • nadležnim organima za detekciju i sprečavanje prevara,
 • partnerima za logistiku, transport i isporuku i pružaocima usluga,
 • pružaocima usluga koje se tiču korisničke podrške,
 • partnerima koji se povezani sa reklamiranjem i marketingom i pružaocima usluga.
   

KOJA SU VAŠA PRAVA KADA NAM OBEZBEĐUJETE   DOSTUPNOST SVOJIH PODATAKA?

U ime Knjaz Miloš-Natura d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Knjaz Miloš-Natura d.o.o. (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Preuzimamo odgovornost da održavamo poverljivost vaših podataka o ličnosti i da obezbedimo da možete da ostvarite svoja prava besplatno, tako što ćete nam poslati email na adresu aleksandar.dedovic@knjaznatura.co.rs u kom ćete nas jednostavno obavestiti o svom zahtevu i pravu koje želite da ostvarite. Ako smatramo da je to neophodno da bismo mogli da vas identifikujemo, možemo da zatražimo od vas da priložite primerak dokumenta kojim dokazujete svoj identitet.

Pre svega, bez obzira na svrhu ili pravni osnov na koje se pozivamo za obradu vaših podataka, imate sledeća prava:

 • Da zatražite pristup svojim podacima o ličnosti kojima raspolažemo. Podsećamo vas da ukoliko ste registrovani korisnik Platforme, možete takođe da proverite ove informacije u odgovarajućem delu na onlajn nalogu.
 • Da zatražite da ispravimo podatke o ličnosti kojima raspolažemo. Imajte na umu da ako niste registrovani korisnik Platforma, možete takođe da pristupite odgovarajućem delu sa podacima o ličnosti na onlajn nalogu da promenite ili ažurirate svoje podatke o ličnosti. U svakom slučaju, imajte u vidu da, aktivnim obezbeđivanjem dostupnosti podataka o ličnosti nama putem bilo kog postupka, garantujete da su istiniti i tačni i preuzimate odgovornost da nas obavestite o svakoj promeni ili izmeni podataka.
 • Da zatražite da izbrišemo vaše podatke o ličnosti u meri u kojoj više nisu neophodni za svrhu zbog koje moramo da nastavimo da ih obrađujemo, kao što smo prethodno obrazložili, ili kada nam više nije pravno dopušteno da ih obrađujemo.
 • Da zatražite da otkažemo ili ograničimo obradu vaših podataka o ličnosti, što podrazumeva da u određenim slučajevima možete da zatražite od nas da privremeno suspendujemo obradu podataka ili da ih čuvamo duže nego što je potrebno.

Ako ste nam priložili saglasnost za obradu vaših podataka za bilo koju svrhu, takođe imate pravo da povučete tu saglasnost u svakom trenutku. Neke od okolnosti u kojima možete da povučete svoju saglasnost navedene su u odeljku 2 gde obrazlažemo za koje svrhe obrađujemo vaše podatke.

Kada nam je zakonski dopušteno da obrađujemo vaše podatke na osnovu vaše saglasnosti ili zbog svrhe ugovora, takođe imate pravo da zatražite prenosivost podataka o ličnosti. To znači da imate pravo da dobijate podatke o ličnosti čiju ste nam dostupnost obezbedili u strukturiranom formatu koji se uobičajeno koristi i koji se može mašinski očitati, da bi mogli da se prenesu drugom rukovaocu direktno bez prepreka po nas.

Pored toga, kada se obrada vaših podataka zasniva na našem legitimnom interesu, takođe imate pravo da se usprotivite obradi svojih podataka.

Na kraju, obaveštavamo vas da imate pravo da priložite žalbu nadležnom regulatornom organu za zaštitu podataka, a naročito:

povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije (Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd).

 

PROMENE POLITIKE O ZAŠTITI PODATAKA I KOLAČIĆIMA

Možemo da uvedemo izmene i dopune informacija koje su sadržane u ovoj Politici o zaštiti privatnosti i kolačićima po sopstvenom nahođenju. Ukoliko to učinimo, obavestićemo vas različitim načinima putem Platforme (na primer, putem banera, iskačućeg ili push obaveštenja) ili možemo čak da vam pošaljemo obaveštenje na imejl adresu kada je data izmena važna za vašu privatnost, da biste mogli da pregledate promene, da im pristupite i ukoliko je to slučaj, da se usprotivite ili da se odjavite sa bilo koje usluge ili funkcije. U svakom slučaju, predlažemo vam da pregledate ovu Politiku o zaštiti privatnosti i kolačićima s vremena na vreme u slučaju da se unesu manje izmene ili da uvedemo bilo kakva poboljšanja za interakciju, tako da imate mogućnost da uvek dobijete informacije na našem veb-sajtu ili u našoj aplikaciji.
 

INFORMACIJE O KOLAČIĆIMA

Koristimo kolačiće i slična sredstva da olakšamo vašu pretragu na Platformi, da steknemo uvid u to kako komunicirate sa nama, u određenim slučajevima, da možemo da vam prikažemo reklame u skladu sa vašim navikama za pretragu. Pročitajte naše Informacije o kolačićima da biste podrobnije razumeli kolačiće koje koristimo, njihovu svrhu i druge informacije koje mogu biti od  interesa.

Šta je Kolačić?

Kolačić je mala tekstualna datoteka koju veb-sajt skladišti na vašem računaru, telefonu ili bilo kom drugom uređaju, sa informacijama o vašim aktivnostima na tom veb-sajtu. Kolačići su neophodni da bi se olakšala pretraga i da bi se povećala praktičnost za korisnika, a ne štete vašem računaru.

Dok ova Politika koristi opšti termin „Kolačići”, pošto predstavljaju osnovni način za skladištenje informacija koje koristi ovaj veb-sajt, prostor „Lokalno skladištenje” pregledača takođe se koristi za iste svrhe kao i Kolačići. Sve informacije priložene u ovom tekstu takođe važe i za ovo „Lokalno skladištenje.”

Za šta se koriste Kolačići na ovim veb-sajtu?

Kolačići su suštinski deo načina na koji funkcioniše naš veb-sajt. Glavna svrha naših Kolačića je da se unapredi vaše iskustvo pregledanja. Na primer, koriste se za beleženje vaših izbora robe tokom pregledanja u budućim posetama.

Ove informacije koje prikupljaju Kolačići takođe nam omogućavaju da unapredimo sajt procenom brojeva i obrazaca koje koristimo, prikladnosti veb-sajta za pojedinačne interese korisnika, brže pretrage itd.

Za šta se Kolačići NE koriste na ovom veb-sajtu?

Ne skladištimo osetljive podatke o ličnosti, kao što su vaša adresa, vaša lozinka, vaša kreditna ili debitna kreditna kartica itd. u Kolačićima koje koristimo.

Ko koristi informacije skladištene u Kolačićima?

Informacije skladištene u Kolačićima sa našeg veb-sajta koristimo isključivo mi, izuzev u slučaju informacija koje su označene kao „kolačići trećih strana”, koje koriste i kojima upravljaju eksterni entiteti da bi se obezbedile usluge koje zatražimo da bismo unapredili svoje usluge i iskustvo korisnika prilikom pretrage našeg veb-sajta. Glavne usluge za koje se koriste ovi „kolačići trećih strana” koriste se da bi se dobila statistika pristupa i da bi se zagarantovale transakcije plaćanja koje se sprovode.

Kako mogu da izbegnem da koristim Kolačiće na ovom veb-sajtu?

Ako biste radije da izbegnete korišćenje Kolačića na ovoj strani, uzimajući u obzir gore navedena ograničenja, morate najpre da onemogućite upotrebu Kolačića u svom pregledaču, a zatim da izbrišete Kolačiće koji su sačuvani na vašem pregledaču, a koji su povezani sa ovim veb-sajtom.

Možete da koristite ovu opciju da sprečite upotrebu Kolačića u bilo kom trenutku.

Kako da onemogućim i sprečim upotrebu Kolačića?

Možete da ograničite, blokirate ili izbrišete Kolačiće sa ovog veb-sajta u svakom trenutku promenom konfiguracije svog pregledača prateći korake koji su navedeni u nastavku. Dok se podešavanja razlikuju u svakom pregledaču, Kolačići se u normalnim uslovima konfigurišu u meniju „Izbori” ili „Alati”. Za više informacija o konfigurisanju Kolačića u vašem pregledaču pogledajte meni „Pomoć” u samom pregledaču.

Koje konkretne Kolačiće koristi ovaj veb-sajt i za koju svrhu?

Grafikon u nastavku prikazuje Kolačiće, oznake i druga slična sredstva koja koristi ovaj veb-sajt, zajedno sa informacijama o svrsi, trajanju i upravljanju za svaki od njih.

Tehnički kolačići i kolačići za identifikaciju: za identifikaciju i autentifikaciju, pregledanje, prilagođavanje interfejsa, omiljene izbore...

Ovi kolačići se koriste za identifikovanje korisnika tokom sesije, sprečavanje korisnika da ponovi procese prijave na veb-sajtu, ubrzavanje određenih postupaka na veb-sajtu, memorisanje izbora obavljenih tokom sesije ili narednih poseta, memorisanje strana koje ste već posetili itd.

KOLAČIĆI

SVRHA

TRAJANJE

UPRAVLJANJE

Identifikacija korisnika

Koriste se za identifikaciju i autentifikaciju korisnika. Takođe sadrže tehničke podatke o sesiji korisnika kao što su, na primer, vreme čekanja za povezivanje, identifikator sesije itd.

Sesija

Sopstveni kolačići

Identifikator sesije

Koriste se za identifikaciju http sesije korisnika. Uobičajeno se javljaju kod svih veb-primena za identifikaciju zahteva korisnika tokom sesije.

Sesija

Sopstveni kolačići

Status aktivnosti

Omogućavaju da se identifikuje status aktivnosti korisnika (početak sesije, prva strana, prvi pristup, status listanja, stanje glasanja itd.).

Sesija

Sopstveni kolačići

Izbori korisnika

Skladište vrednosti sesije koje je izabrao korisnik, kao što su prodavnica, jezik, valuta, proizvodi, veličina itd.

Sesija

Sopstveni kolačići

Omiljeni izbori i poslednji izbori

Omogućavaju memorisanje omiljenih izbora korisnika (prodavnice na primer), kao i poslednjih izbora (prodavnice, proizvodi, saglasnost za instalaciju kolačića itd.) u kasnijim veb-sesijama.

 

Doslednost

Sopstveni kolačići

KORPA ZA KUPOVINU

Skladište informacije o mini-korpi za kupovinu, kao što je identifikacija detalja o korisniku koji se tiču gorenavedene korpe.

 

Sesija

Sopstveni kolačići

Protokol

Omogućavaju obradu promena između bezbednih (https) i nebezbednih (http) domena (protokol).

Sesija

Sopstveni kolačići