Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo Knjaz Miloš Natura d.o.o. svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.knjaznatura.co.rs
O B A V E Š T A V A
- da se prodaja robe putem internet sajta www.knjaznatura.co.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Knjaz Miloš Natura d.o.o. adresa za izjavljivanje reklamacije je: office@knjaznatura.co.rs
- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.knjaznatura.co.rs
- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.knjaznatura.co.rs smatra prodajom na daljinu.
- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.knjaznatura.co.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji; 
- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
- da su sve cene izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om;
- da je usluga standarnde isporuke robe besplatna za porudzbine koje su veće od 1.500,00 dinara 
- da cena usluge isporuke Danas za danas iznosi 300 dinara
- kupljenu robu isporučujemo u roku od 24h na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE 
- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.knjaznatura.co.rs
- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.knjaznatura.co.rs može platiti pouzećem gotovinski ili karticom u trenutku isporuke, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;
- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
- da je sajt www.knjaznatura.co.rs dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove preuzimanja i isporuke, snosi sajt www.knjaznatura.co.rs
- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani ZAMENA.
- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE.
- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani REKLAMACIJE.
nline prodavnica na sajtu www.knjaznatura.co.rs je u vlasništvu kompanije KNJAZ MILOŠ- NATURA D.O.O. Beograd, sa sedištem na adresi 11152 Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 41 i predstavlja online servis za poručivanje i dostavu robe.
Ova usluga je namenjena fizičkim i pravnim licima i korišćenje ovog servisa je besplatno. Knjaz Miloš-Natura doo Beograd ne može garantovati da će isporučiti svaki proizvod poručen preko sajta  www.knjaznatura.co.rs
Kupcem se smatra svaka osoba koja je preko naše online prodavnice, poručila proizvode i samim tim prihvatila sve predviđene uslove korišćenja ovog servisa i kupovine.
Uslovi kupovine definišu pravila i postupke prilikom online kupovine i između ostalog obuhvataju procese poručivanja, procesiranja porudžbine, dostave, plaćanja, kao i eventualni povrat i reklamaciju dostavljene robe.

PORUČIVANJE
Poručivanje robe se može vršiti u bilo koje vreme u toku dana, 7 dana u nedelji. Sve standardne porudžbine koje potvrdimo do 17h, isporučujemo u roku od 24h. Isporuke vršimo radnim danima, osim ako na sajtu nije naglašeno drugačije. Porudžbine DANAS za DANAS isporučujemo u periodu 13-21h, s tim da je rok za porudžbine 20h.
Jedinica mere za poručivanje je paket ili komad u zavisnosti od artikla. Minimalna vrednost porudžbine za dostavu je 1.500,00 dinara.
Novi korisnici:
Samim ulaskom na sajt  www.knjaznatura.co.rs  svim zainteresovanim licima je omogućeno da uđu u sekciju PRODAVNICA i vrše pregled i odabir raspoloživih artikala. Količine se biraju preko strelica +/- ili unosom cifre u polje količina.
Vrednost odabranih artikala mora biti minimum 1.500,00 dinara da bi porudžbina bila Prihvaćena.
U zadatoj formi novi korisnik unosi svoje podatke u zahtevanu formu. Na strani gde je forma za unos nalazi se i link ka Politici zaštite podataka koju sprovodi naša kompanija.
Nakon potvrde podataka, kupac konačno potvrđuje porudžbinu, gde mu se na sajtu prikazuje poruka sa obaveštenjem, a istovremeno na mail dobija potvrdu o prihvatanju porudžbine sa porudžbenicom u prilogu.
Postojeći korisnici:
Prilikom ulaska na sajt u sekciji  PRIJAVI SE  unose svoj email i šifru i pristupaju prodavnici. Ovakvim pristupom imaće uvid u istoriju svojih kupovina i moći će na jednostavniji način da poruče željene artikle, bez ponovnog unošenja obaveznih podataka.
Mogu kao i svi drugi kupci bez prijave da izvrše odabir željenih artikala i kada dođu do dela gde se unose podaci, klikom na Log in, unesu svoje korisničko ime i šifru i preskoče unos svih zahtevanih podataka i na taj način pojednostave kupovinu. 

Nakon potvrde kupovine, dalji postupak automatskog obeveštavanja je isti za sve.
Ukoliko niste dobili mail sa linkom za kreiranje pristupne šifre, molimo da putem kontakt telefona 011/63-55-900, kontakt forme na sajtu ili maila office@knjaznatura.co.rs, zatražite da Vam isti pošaljemo.

PROCESUIRANJE PORUDŽBINE
Novi korisnici:
Sve kupce koji prvi put poručuju preko naše online prodavnice, pre isporuke će kontaktirati naš operater, radi potvrde porudžbine, provere svih unetih podataka, davanja obaveštenja u vezi raspoloživosti poručenih artikala, eventualnim alternativama, roku isporuke i sl.
Nakon toga, potvrđuju se podaci kupca u našem sistemu i kupcu se putem maila, šalje link da kreira svoju šifru radi lakših budućih kupovina. (Preporučujemo da kupci sve naredne kupovine obavljaju, tako što će online prodavnici pristupati unoseći svoj email i šifru koju su definisali). Rok isporuke se računa od potvrde porudžbine telefonom.
Postojeći korisnici:
Sve porudžbine se direktno procesuiraju bez obaveznog pozivanja od strane operatera.
Operater će kontaktirati registrovanog kupca u slučaju da neki od artikala u tom momentu nije na raspolaganju, da ponudi alternative, kao i u slučaju eventualne promene roka za dostavu.
Napomena-važi za sve kupce:  Ukoliko bilo šta od navedenog, što menja inicijalnu porudžbinu, nije prihvatljivo za kupca, kupac ima pravo da odustane od kupovine.

UGOVORNI KORISNICI
Pod Ugovornim korisnicima se smatraju kupci, koji imaju ugovor o kupoprodaji vode Aqua Una 18,9 lit. i korišćenju aparata za vodu sa Knjaz Miloš-Natura d.o.o. Svim zainteresovanim ugovornim korisnicima poslaćemo link putem maila, radi kreiranja svog passworda i olakšane kupovine preko online prodavnice. Minimalna porudžbina je 2 balona vode Aqua Una 18,9 lit., a pored toga mogu poručivati i druge navedene artikle. Ukoliko želite da postanete naš ugovorni korisnik, kao i za druga pitanja, pozovite 011/63 55 900 ili nam se obratite putem kontakt forme na sajtu u delu PODRŠKA.  Akcije koje se odnose na svaku online porudžbinu, važe i za ugovorne korisnike ukoliko pored 2 balona vode, poruče još minimum 2 bilo koja druga artikla. U slučaju ostalih akcija primenjivaće se definisana pravila za svaku pojedinačnu akciju. 

IZMENE USLOVA KUPOVINE
Knjaz Miloš-Natura d.o.o. Beograd, zadržava pravo na izmenu ovih uslova i pravila, i obavezuje se da u slučaju izmene istih, o tome putem svog sajta, odnosno obaveštenja u okviru online prodavnice obavesti sve korisnike. Korisnici koji ne budu saglasni sa novim uslovima kupovine mogu nam svoje komentare i sugestije uputiti putem email- ili putem kontakt forme na sajtu.

NAPOMENA
U ime Knjaz Miloš-Natura d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Knjaz Miloš-Natura d.o.o. (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Vašom registracijom na sajtu za korišćenje naše online prodavnice, prihvatate odgovornost za komunikaciju sa Vaše adrese bilo da su u pitanju porudžbine, promena podataka ili odjava sa liste registrovanih korisnika.
Ako saznate ili posumnjate da neko zna Vašu lozinku, ili je koristiti suprotno Vašim instrukcijama, lozinku možete samostalno promeniti i zadržati tu informaciju samo za sebe, a ako to niste u mogućnosti sami da izmenite kontaktirajte nas.
Ukoliko, ipak postoji bilo kakva sumnja u eventualne sigurnosne propuste, nedopušteno korišćenje usluga ili kršenja navedenih Pravila i uslova korišćenja, Knjaz Miloš- Natura d.o.o. zadržava pravo da od Vas traži promenu prvobitno navedene lozinke, kao i da privremeno ili trajno ukine korisnički nalog bez prethodne najave.
Pored toga, Knjaz Miloš-Natura ima diskreciono pravo da korisniku našeg oline servisa, uz pismeno obaveštenje, trajno ukine pristup, i to u slučajevima kada korisnik namerno zloupotrebljava servis, ne poštuje pravila i uslove korišćenja, vređa ili omalovažava naše zaposlene i dr.

ZAMENA ROBE

Proizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen, a troškove vraćanja snosi kupac. Kupac može i ne mora da navede razloge zamene.
Zamena se mora izvršiti u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema.
U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo za ispravan, a sve troškove snosi prodavnica www.knjaznatura.co.rs. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.
U slučaju zamene proizvoda za drugi artikal, prodavac je u obavezi da izvrši zamenu ukoliko taj proizvod postoji na stanju. Ukoliko kupljeni proizvod  za koji se traži zamena ne postoji na stanju, prodavac je dužan da proizvod zameni za drugi po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u ceni. Za slučaj nepostojanja mogućnosti zamene prodavac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove vraćanja snosi kupac.
Za uvažene reklamacije, prodavac snosi sve troškove transporta.

 

USLOVI ISPORUKE
 

STANDARDNA ISPORUKA

Poručena roba će biti upakovana i složena na način da se uobičajenom manipulacijom u skladištu i tokom transporta ne može oštetiti, niti uticati na kvalitet dostavljenih proizvoda, a prema HACCP principima.

Dostavu porudžbina primljenih putem online prodavnice vršimo na teritoriji Beograda, Novog Sada, Subotice, Kragujevca, Niša i Zrenjanina.

Isporuku vršimo radnim danima u periodu od 8 do 17h, osim ako na sajtu nije naglašeno drugačije.

Rok za dostavu je 24h i odnosi se na gradove Novi Sad, Suboticu, Kragujevac, Niš, Zrenjanin i uže gradsko jezgro Beograda bez prigradskih naselja. Za dinamiku isporuka za prigradska naselja (osim Mladenovca) kontaktiraće Vas naš operater.

Minimalna vrednost porudžbine za dostavu je 1.500,00 dinara.

Dostava je besplatna.

U slučaju plaćanja pouzećem Kupac je dužan da isporučene artikle preuzme i plati u nacionalnoj valuti (RSD) na mestu isporuke. U suprotnom roba će biti vraćena, a porudžbina stornirana. Prilikom naplate tj. isporuke robe, dostavljač će kupcu izdati odgovarajući fiskalni račun.

U slučaju da prilikom isporuke kupac nije na predviđenoj adresi isporuke (pri tom dostavljač nije mogao stupiti sa njim u kontakt telefonom) i isporuku nije moguće izvršiti tog dana, operater će naknadno pozvati kupca radi dogovora o novom terminu isporuke. Ukoliko kupac i u ponovljenoj isporuci opet ne obezbedi prijem robe, njegova porudžbina će biti stornirana.

 

ISPORUKA DANAS ZA DANAS

Dostavu porudžbina DANAS ZA DANAS primljenih putem online prodavnice vršimo na teritoriji Beograda.

Isporuku vršimo radnim danima u periodu od 13 do 21h, za naloge koji se kreiraju do 20h, osim ako na sajtu nije naglašeno drugačije.

Dostava se vrši istog dana kada je porudžbina napravljena.

Cena isporuke iznosi 300,00 dinara.

U slučaju plaćanja pouzećem Kupac je dužan da isporučene artikle preuzme i plati u nacionalnoj valuti (RSD) na mestu isporuke. U suprotnom roba će biti vraćena, a porudžbina stornirana. prilikom naplate tj. isporuke robe, dostavljač će kupcu izdati odgovarajući fiskalni račun.

U slučaju da prilikom isporuke kupac nije na predviđenoj adresi isporuke (pri tom dostavljač nije mogao stupiti sa njim u kontakt telefonom) i isporuku nije moguće izvršiti tog dana, operater će naknadno pozvati kupca radi dogovora o novom terminu isporuke. Ukoliko kupac i u ponovljenoj isporuci opet ne obezbedi prijem robe, njegova porudžbina će biti stornirana.

 

NAČINI PLAĆANJA

Proizvode koje želite da poručite putem internet prodavnice, možete platiti na više načina: 

  •  plaćanje pouzećem gotovinski ili karticom u trenutku isporuke 
  •  platnim karticama tokom procesa kupovine na sajtu.

Plaćanje pouzećem

Prilikom preuzimanja pošiljke koju ste prethodno poručili putem našeg sajta www.knjaznatura.co.rs, plaćanje porudžbine se vrši isključivo u gotovom novcu u dinarskoj valuti na ruke dostavljaču  koji Vam donosi pošiljku ili karticom.

Plaćanje karticama

Svoju narudžbinu možete platiti koristeći Visa, Visa Electron, MasterCard, Amex ili Maestro platnu karticu. Kartica mora biti odobrena od strane banke izdavaoca za online (Internet) plaćanje.
Prilikom online naručivanja, odabirom odgovarajućeg načina plaćanja bićete preusmereni na stranicu banke Intesa koja je zaštićena i sigurna za ovakav način plaćanja. Niti jednog trenutka podaci o Vašoj platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Na ovoj stranici je potrebno da unesete sledeće podatke: 


Broj kartice, datum isteka i CVC2/CVV2 kod, koje možete pročitati sa Vaše kartice. 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.


*Unos i provera podataka isključivo se obavljaju između korisnika kartice i banke Intesa, a Internet trgovac nema uvid u podatke koji se razmenjuju.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Hvala Vam na razumevanju.

Kupac koji koristi uslugu online plaćanja karticama preko www.knjaznatura.co.rs mora ispunjavati sledeće uslove:
Isporuka robe je moguća samo na teritoriji Republike Srbije, na adresi navedenoj u porudžbini.
Samo vlasnik platne kartice može izvršiti plaćanje.

 

Želimo Vam uspešnu kupovinu.

 

KAKO KUPITI

Kupovina na našem sajtu je omogućena registrovanim kupcima. Da biste se registrovali, potrebno je da popunite polja na strani REGISTRACIJA, a zatim partite uputstva koja su vam stigla na e-mail adresu koju ste ostavili.

Proces kupovine

Kada pronađete proizvod(e) koji želite, potrebno je da odaberete količinu i kliknete na dugme DODAJ U KORPU.

Kada ste završili sa odabirom, klikom na MOJA KORPA u gornjem desnom uglu otvara se stranica sa pregledom svih poručenih proizvoda i poljima koje je potrebno da popunite, kako bi pošiljka stigla na željenu adresu.
Nakon toga, odaberite način plaćanja, a ukoliko imate neku napomenu, možete je upisati u polje namenjeno za komentar.

Klikom na dugme POTVRDI potvrđujete da se slažete sa uslovima kupovine, a vaša porudžbina ulazi u proceduru obrade. Na e-mail koji ste upisali stići će vam potvrdni mail o uspešnoj kupovini.

Želimo vam prijatnu kupovinu!

 

PLAĆANJE KARTICAMA

Svoju narudžbinu možete platiti koristeći Visa, Visa Electron, MasterCard, Amex ili Maestro platnu karticu. Kartica mora biti odobrena od strane banke izdavaoca za online (Internet) plaćanje.

Prilikom online naručivanja, odabirom odgovarajućeg načina plaćanja bićete preusmereni na stranicu banke Intesa koja je zaštićena i sigurna za ovakav način plaćanja. Na ovoj stranici je potrebno da unesete sledeće podatke: Broj kartice, Datum isteka i  CVC2/CVV2 kod, koje možete pročitati sa Vaše kartice.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

*Unos i provera podataka isključivo se obavljaju između korisnika kartice i banke Intesa, a Internet trgovac nema uvid u  podatke koji se razmenjuju.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Hvala Vam na razumevanju.

Kupac koji koristi uslugu online plaćanja karticama preko Online kotmetike e-shopa mora ispunjavati sledeće uslove:

  • Isporuka robe je moguća samo na teritoriji Republike Srbije, na adresi navedenoj u porudžbini.
  • Samo vlasnik platne kartice može izvršiti plaćanje.

Želimo vam uspešnu kupovinu.

ODUSTAJANJE OD KUPOVINE

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.knjaznatura.co.rs smatra prodajom na daljinu.
Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je Kupac odredio, a nije prevoznik.
Prilikom odustanka Kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca, koji je dostupan na našoj internet stranici. Obrazac treba popuniti relevantnim podacima o kupcu i kupljenom proizvodu, odštampati, potpisati i vratiti poštom na sledeću adresu: Knjaz Miloš-Natura d.o.o. ul. Bulevar Peka Dapčevića 41, Beograd, ili poslati skeniran obrazac na office@knjaznatura.co.rs
Ukoliko se slučajno odlučite za odustanak-raskid ugovora, molimo Vas da razlog navedete u obrascu za raskid, kako bismo razlog Vašeg nezadovoljstva mogli otkloniti i unaprediti svoju delatnost, radi efikasnijeg zadovoljavanja interesa i želja kupaca u budućnosti. Prijem obrasca ćemo bez odlaganja potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku. Uz potvrdu ćemo Vam poslati i uputstvo o načinu vraćanja robe.

Obrazac možete preuzeti OVDE.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

Kontaktirajte nas pozivanjem na kontakt telefon 0800 000 008 ili nam pošaljite email na adresu: office@knjaznatura.co.rs podatak Vašeg broja računa/otpremnice, Vaš JMBG (opciono) i broj dinarskog tekućeg računa i naziv banke u kojoj imate navedeni račun, ukoliko ste plaćanje izvršili karticom prilikom preuzimanja ili online. 
Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosleđena na email adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine. 

Povraćaj sredstava se vrši uplatom na dinarski tekući račun ili u gotovini u zavisnosti od toga, na koji ste način izvršili plaćanje. 

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Knjaz Miloš-Natura je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. 
Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Online prodavnici, koji je gore naveden, ne možete  slati na adrese koje su navedene na račun-otpremnici.
Svaki takav paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca.

REKLAMACIJE

Ukoliko niste zadovoljni proizvodom kupljenim na našoj internet prodavnici, Vašu reklamaciju ćemo reešiti u najkraćem mogućem roku. Ako ustanovite da je proizvod koji ste kupili neispravan ili njime niste zadovoljni, molimo vas da nas kontaktirate na sledeći način:

Pošaljite nam informacije s brojem porudžbine ili vašim korisničkim imenom i opisom reklamacije e-mail-om na office@knjaznatura.co.rs, putem telefona 0800 000 008 ili preko kontakt forme na webshopu.

Na osnovu Vašeg opisa reklamacije, odgovorićemo Vam sa informacijom o tome:    
•    da li se proizvod može zameniti za novi, 
•    da li se može za proizvod vratiti novac,    
•    da li se može naći neko drugačije rešenje problema.

Kupac ima pravo na povrat robe u sledećim slučajevima:

-    Ukoliko mu je isporučena roba koja nije poručena 
-    Ukoliko cena robe ne odgovara porudžbini, a nije saglasan sa tim. 
-    Ukoliko mu je isporučena roba kojoj je istekao rok trajanja 
-    Ukoliko mu je isporučena roba sa greškom ili oštećenjem
-    Ukoliko mu nije isporučena sva roba koje je plaćena online 

Kupac je dužan prilikom preuzimanja poručene robe da proveri eventualna oštećenja i odmah ih reklamira radniku koji je robu dostavio, ili da odbije da preuzme isporučenu robu na kojoj su vidljiva spoljna oštećenja. Proveru ispravnosti porudžbine vrši kupac. Molimo Vas da uporedite primljene artikle sa računom i Vašom porudžbenicom. Ukoliko nešto nedostaje ili sa nečim niste saglasni odmah to napomenite dostavljaču, kako bi sve eventualne korekcije, koje je moguće izvršiti na licu mesta (uključujući i povrat u definisanim slučajevima) odmah uradili. U slučaju naknadno ustanovljenih neslaganja, molimo da ih dostavite e-mailom, telefonom ili putem kontakt forme na sajtu u roku od 24h od momenta prijema robe, jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.

U slučajevima kad se proizvod može zameniti za novi i kad se za proizvod može vratiti novac, na Vašu adresu šaljemo kurirsku službu koja preuzima reklamirani proizvod i vraća ga u naš magacin. Kada nam proizvod stigne nazad, šaljemo Vam obaveštenje o povratu novca odnosno slanju zamenskog proizvoda. Povrat novca ili zamena za novi proizvod biće urađena u roku od 15 dana. U suprotnom nas kontaktirajte telefonski ili e-mailom.

Reklamacije na oštećenje u transportu
Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe.
Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.
Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe
Ukoliko ste primili pošiljku (robu) i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke (robe), pozovite telefonom na broj 0800 000 008, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail office@knjaznatura.co.rs i opišete kakav problem imate. Ili preuzmete reklamacioni list sa linka na kraju ovog teksta, popunite ga i sa robom pošaljete na našu adresu. U najkraćem mogućem roku, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija  i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste. 
Preuzmite reklamacioni list OVDE.